dew

dew
dewed
dewed
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet dew

dew

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • dagg  [ meteorologi ]

Hur används ordet dew

  • "in the morning the grass was wet with dew"

Vad betyder dew inom meteorologi ?

water that has condensed on a cool surface overnight from water vapor in the air

Möjliga synonymer till dew

Diskussion om ordet dew