moisten

moisten
moistened
moistened
Verb

Översättningar

Synonymer till moisten

Hur används ordet moisten

  • "The dew moistened the meadows"

Ordet moisten har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom ålderdomlig
  • Inom meteorologi
teknik
ålderdomlig
meteorologi

Ordet moisten inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till moisten (inom teknik)

Ordet moisten inom ålderdomlig

make moist

Synonymer till moisten (inom ålderdomlig)

Ordet moisten inom meteorologi

Synonymer till moisten (inom meteorologi)

Diskussion om ordet moisten