strangle

strangles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till strangle

Diskussion om ordet strangle

strangle

strangle
strangled
strangled
Verb

Översättningar

Hur används ordet strangle

  • "he tried to strangle his opponent"

Vad betyder strangle inom historia ?

squeeze the throat of

Diskussion om ordet strangle