motvikt

motvikten
motvikter
motvikterna
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet motvikt på svenska?

Obestämd singular: motvikt
Bestämd singular: motvikten
Obestämd plural: motvikter
Bestämd plural: motvikterna

Hur används ordet motvikt

 • "När personalen märker att lyften håller på att välta ” ställer de sig på som motvikt ”."
 • "- Kammarmusik behövs som motvikt till allt annat brus, säger Elisabeth Harr som är arrangör."
 • "Så vi försöker också jobba mycket med att andra vuxna också ska få den här information, så att dom kan ge en motvikt till ungdomarnas argument, säger Dan Vikberg, fältassistent."
 • "Och de behövs, inte minst som en motvikt till den all den drogliberala propaganda som tycks spridas som en löpeld."
 • "Men just nu är det så pass illa i Sverige att jag känner att det är viktigt att rösta för att vara någon slags motvikt, säger Anna Jörgensdotter."
 • "Banken har setts som motvikt till den väststyrda ekonomin och en utmaning till USA-baserade institutioner som IMF och Världsbanken"
 • "Tanken är att lyfta upp de goda exemplen som en motvikt till de senaste årens rapporter om ökade sjukskrivningar, osunda arbetsmiljöer och hur arbete leder till ohälsa."
 • "Då går medlemmarna in och försöker skapa motvikt."
 • "Vill skapa motvikt"
 • "Konstnärerna har gått tillbaka till det handgjorda uttrycket som en motvikt mot det digitala samhället."

Ordet motvikt har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
teknik
generell

Vad betyder motvikt inom teknik ?

En motvikt är en anordning i ett mekaniskt system, som genom sin tyngd håller systemet i jämvikt. Motvikter används bland annat i hissar, lyftkranar eller i vissa typer av klaffbroar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Motvikt

Möjliga synonymer till motvikt (inom teknik)

Relaterat till motvikt (inom teknik)

betänklighet

hinder

motstånd

motbevis

motsats

utjämning

tyngd

ömsesidighet

utbyte

gengäld

Ordet motvikt inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till motvikt (inom generell)

Diskussion om ordet motvikt