gottgöra

gottgör
gottgjorde
gottgjort
Verb

Synonymer till gottgöra

Hur böjs ordet gottgöra på svenska?

Presens: gottgör
Preteritum: gottgjorde
Supinum: gottgjort

Hur används ordet gottgöra

 • "Ett annat fel är att även om arbetsgivaren vill gottgöra felet så finns det inte några möjligheter att göra det, framhåller Johansson."
 • "Motivet var att pojken skulle gottgöra sin jämnåriga flickvän, som drivit på honom att döda 15-åringen."
 • "Motivet ska ha varit att gottgöra sin jämnåriga flickvän."
 • "Att jag har skadat min mamma, det är nåt som jag lever med, som jag försöker rätta till och gottgöra för."
 • "När staten eller det allmänna fattar ett beslut som får allvarliga konsekvenser för en enskild person och som innebär en grundlagskränkning då måste staten också ta sitt ansvar att gottgöra den person som har kränkts, säger Clarence Crafoord, mannens ombud och vd för Centrum för rättvisa."
 • "Flickans advokat Sofie Jeppson säger till Jönköpingsnytt att Vetlanda kommun får en sista chans att gottgöra flickan för den skada överförmyndarens brister orsakat."
 • "Därför är det också kommunens ansvar att gottgöra dottern för den ekonomiska skada hon lidit."
 • "På internationella kvinnodagen vill tidningen nu gottgöra för denna historiska arrogans genom att publicera dödsrunorna för ett antal"
 • "” Jag kommer att gottgöra er och den nya föreställningen blir på min födelsedag ”, skrev artisten då på Instagram."
 • "Därför ser vi också det här som ett sätt att gottgöra både centrumbesökarna och handlarna på ”"
 • "Ett annat fel är att även om arbetsgivaren vill gottgöra felet så finns det inte några möjligheter att göra det, framhåller Johansson."
 • "Motivet var att pojken skulle gottgöra sin jämnåriga flickvän, som drivit på honom att döda 15-åringen."
 • "Motivet ska ha varit att gottgöra sin jämnåriga flickvän."
 • "Att jag har skadat min mamma, det är nåt som jag lever med, som jag försöker rätta till och gottgöra för."
 • "När staten eller det allmänna fattar ett beslut som får allvarliga konsekvenser för en enskild person och som innebär en grundlagskränkning då måste staten också ta sitt ansvar att gottgöra den person som har kränkts, säger Clarence Crafoord, mannens ombud och vd för Centrum för rättvisa."
 • "Flickans advokat Sofie Jeppson säger till Jönköpingsnytt att Vetlanda kommun får en sista chans att gottgöra flickan för den skada överförmyndarens brister orsakat."
 • "Därför är det också kommunens ansvar att gottgöra dottern för den ekonomiska skada hon lidit."
 • "På internationella kvinnodagen vill tidningen nu gottgöra för denna historiska arrogans genom att publicera dödsrunorna för ett antal"
 • "” Jag kommer att gottgöra er och den nya föreställningen blir på min födelsedag ”, skrev artisten då på Instagram."
 • "Därför ser vi också det här som ett sätt att gottgöra både centrumbesökarna och handlarna på ”"

Vad betyder gottgöra inom teknik ?

ersätta; återgälda

Relaterat till gottgöra

substituering

restitution

pliktuppfyllelse

betalning

förvärv

bortgivande

botgöring

räddning

återställande

lön

tacksamhet

förbättring

godhet

utjämning

förlåtelse

Diskussion om ordet gottgöra

gottgöra

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet gottgöra

 • "Ett annat fel är att även om arbetsgivaren vill gottgöra felet så finns det inte några möjligheter att göra det, framhåller Johansson."
 • "Motivet var att pojken skulle gottgöra sin jämnåriga flickvän, som drivit på honom att döda 15-åringen."
 • "Motivet ska ha varit att gottgöra sin jämnåriga flickvän."
 • "Att jag har skadat min mamma, det är nåt som jag lever med, som jag försöker rätta till och gottgöra för."
 • "När staten eller det allmänna fattar ett beslut som får allvarliga konsekvenser för en enskild person och som innebär en grundlagskränkning då måste staten också ta sitt ansvar att gottgöra den person som har kränkts, säger Clarence Crafoord, mannens ombud och vd för Centrum för rättvisa."
 • "Flickans advokat Sofie Jeppson säger till Jönköpingsnytt att Vetlanda kommun får en sista chans att gottgöra flickan för den skada överförmyndarens brister orsakat."
 • "Därför är det också kommunens ansvar att gottgöra dottern för den ekonomiska skada hon lidit."
 • "På internationella kvinnodagen vill tidningen nu gottgöra för denna historiska arrogans genom att publicera dödsrunorna för ett antal"
 • "” Jag kommer att gottgöra er och den nya föreställningen blir på min födelsedag ”, skrev artisten då på Instagram."
 • "Därför ser vi också det här som ett sätt att gottgöra både centrumbesökarna och handlarna på ”"

Diskussion om ordet gottgöra