curiosity

curiosities
Substantiv

Översättningar

Synonymer till curiosity

Ordet curiosity har 2 betydelser

  • Inom historia
  • Inom generell
historia
generell

Ordet curiosity inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till curiosity (inom historia)

Ordet curiosity inom generell

a state in which you want to learn more about something

Översättningar (inom generell)

Synonymer till curiosity (inom generell)

Uttryck till curiosity (inom generell)

Möjliga synonymer till curiosity (inom generell)

Diskussion om ordet curiosity