copemate

copemates
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet copemate har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom juridik
religion
juridik

Ordet copemate inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till copemate (inom religion)

Ordet copemate inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till copemate (inom juridik)

Diskussion om ordet copemate