cully

cullies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cully har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom norgespec
slang
norgespec

Ordet cully inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till cully (inom slang)

Ordet cully inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till cully (inom norgespec)

Diskussion om ordet cully

  • dMoberg - 2015-11-28

    verb: [[lura]]