fellow

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till fellow

Diskussion om ordet fellow

fellow

fellows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet fellow

 • "he sent e-mail to his fellow hackers"
 • "He was a jolly fellow"
 • "a rough fellow"
 • "there is a fellow at the door"

Ordet fellow har 8 betydelser

 • Inom religion
 • Inom organisation
 • Inom utbildning
 • Inom magi
 • Inom skämtsamt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom slang
religion
organisation
utbildning
magi
skämtsamt
vardagligt
generell
slang

Ordet fellow inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till fellow (inom religion)

Möjliga synonymer till fellow (inom religion)

Ordet fellow inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Möjliga synonymer till fellow (inom organisation)

Ordet fellow inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till fellow (inom utbildning)

Ordet fellow inom magi

Översättningar (inom magi)

Synonymer till fellow (inom magi)

Möjliga synonymer till fellow (inom magi)

Ordet fellow inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Synonymer till fellow (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till fellow (inom skämtsamt)

Ordet fellow inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • fyr  [ vardagligt ]

Ordet fellow inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet fellow inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska
 • man  [ vardagligt ]
 • människa Ungefär  [ ALLMÄNT ]
 • karl  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till fellow (inom slang)

Diskussion om ordet fellow