paisano

Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till paisano

Ordet paisano har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom slang
vardagligt
slang

Vad betyder paisano inom vardagligt ?

a countryman; a compatriot

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till paisano (inom vardagligt)

Ordet paisano inom slang

a friend; a pal

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till paisano (inom slang)

Diskussion om ordet paisano