bleeder

bleeders
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bleeder

Ordet bleeder har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom slang
  • Inom teknik
  • Inom teknik
medicin
slang
teknik
teknik

Ordet bleeder inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till bleeder (inom medicin)

Ordet bleeder inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till bleeder (inom slang)

Ordet bleeder inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till bleeder (inom teknik)

Ordet bleeder inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till bleeder (inom teknik)

Diskussion om ordet bleeder