adversary

adversaries
Substantiv

Översättningar

Synonymer till adversary

Ordet adversary har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom juridik
  • Inom generell
norgespec
juridik
generell

Ordet adversary inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till adversary (inom norgespec)

Ordet adversary inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till adversary (inom juridik)

Ordet adversary inom generell

someone who offers opposition

Översättningar (inom generell)

Synonymer till adversary (inom generell)

Diskussion om ordet adversary