recourse

recourses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till recourse

Ordet recourse har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom turism
bildligt
generell
turism

Ordet recourse inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till recourse (inom bildligt)

Ordet recourse inom generell

act of turning to for assistance: "have recourse to the courts"

Ordet recourse inom turism

something or someone turned to for assistance or security: "his only recourse was the police"

Synonymer till recourse (inom turism)

Möjliga synonymer till recourse (inom turism)

Diskussion om ordet recourse

  • - 2011-09-15

    utan regressrätt, utan ansvar