asylum

asylums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet asylum har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom religion
sport
religion

Ordet asylum inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till asylum (inom sport)

Möjliga synonymer till asylum (inom sport)

Ordet asylum inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till asylum (inom religion)

Möjliga synonymer till asylum (inom religion)

Diskussion om ordet asylum