sanctuary

sanctuaries
Substantiv

Översättningar

Synonymer till sanctuary

Ordet sanctuary har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom religion
  • Inom zoologi
politik
religion
zoologi

Ordet sanctuary inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till sanctuary (inom politik)

Ordet sanctuary inom religion

sacred room, storing place for relics

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till sanctuary (inom religion)

Ordet sanctuary inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till sanctuary (inom zoologi)

Diskussion om ordet sanctuary