bolt-hole

bolt-holes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bolt-hole har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom religion
  • Inom teknik
vardagligt
religion
teknik

Ordet bolt-hole inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till bolt-hole (inom vardagligt)

Ordet bolt-hole inom religion

a hole through which an animal may bolt when pursued into its burrow or den

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till bolt-hole (inom religion)

Ordet bolt-hole inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet bolt-hole