defence

defences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet defence har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sport
  • Inom juridik
  • Inom militärväsen
ALLMÄNT
sport
juridik
militärväsen

Ordet defence inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till defence (inom ALLMÄNT)

Ordet defence inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till defence (inom sport)

Möjliga synonymer till defence (inom sport)

Ordet defence inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till defence (inom juridik)

Möjliga synonymer till defence (inom juridik)

Ordet defence inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till defence (inom militärväsen)

Diskussion om ordet defence