subsidence

subsidences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till subsidence

Ordet subsidence har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom meteorologi
  • Inom medicin
generell
meteorologi
medicin

Vad betyder subsidence inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till subsidence (inom generell)

Möjliga synonymer till subsidence (inom generell)

Ordet subsidence inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Ordet subsidence inom medicin

Synonymer till subsidence (inom medicin)

Möjliga synonymer till subsidence (inom medicin)

Diskussion om ordet subsidence