rattle

rattles
Substantiv

Översättningar

Ordet rattle har 3 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom generell
  • Inom film
nedsättande
generell
film

Vad betyder rattle inom nedsättande ?

a rapid series of short loud sounds

Översättningar (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till rattle (inom nedsättande)

Ordet rattle inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Ordet rattle inom film

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till rattle (inom film)

Diskussion om ordet rattle

rattle

rattle
rattled
rattled
Verb

Översättningar (inom film)

Svenska

Ordet rattle har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom data
  • Inom generell
musik
data
generell

Ordet rattle inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till rattle (inom musik)

Ordet rattle inom data

högt upprepat ljud

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till rattle (inom data)

Ordet rattle inom generell

make short successive sounds

shake and cause to make a rattling noise

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Möjliga synonymer till rattle (inom generell)

Diskussion om ordet rattle