yakety-yakking

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till yakety-yakking

Diskussion om ordet yakety-yakking