nedgång

nedgången
nedgångar
nedgångarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet nedgång på svenska?

Obestämd singular: nedgång
Bestämd singular: nedgången
Obestämd plural: nedgångar
Bestämd plural: nedgångarna

Hur används ordet nedgång

 • "2003 markerade slutet på en stadig nedgång i produktionstakten"
 • "Tre län visar dock samtidigt en nedgång, om än en relativt liten."
 • "Man hade 20 års nedgång i bagaget och läget i Olofström var ett av de tuffaste i landet."
 • "Trots det har 2000-talet präglats av en tydlig nedgång."
 • "Under 2014 anmäldes 11 brott i Hoglands park, 2015 var det 32 brott och 2016 kunde man se en nedgång till 23 brott."
 • "2000-talet har präglats av en tydlig nedgång av rökning i närheten av spädbarn."
 • "Maria Donis på Svensk Fågel säger att myndigheterna har rapporterat om en nedgång av campylobacter igen den sista tiden och att Sverige fortfarande har en väldigt låg nivå jämfört med övriga länder inom EU."
 • "Halvårsresultatet är ett rejäl nedgång jämfört med samma period förra året."
 • "– Oktober innebär en överraskande stark arbetsmarknad i Blekinge och arbetslöshetens nedgång är åter starkare än riksnivå."
 • "– I enskilda fall kan det vara en tillfällig nedgång."
 • "Det är en kraftig nedgång både lunch och kväll, säger han."

Rim på nedgång

Ordet nedgång har 3 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom juridik
sport
vardagligt
juridik

Ordet nedgång inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • patch  [ vardagligt ]

Ordet nedgång inom juridik

Möjliga synonymer till nedgång (inom juridik)

Diskussion om ordet nedgång

nedgången

Adjektiv

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till nedgången (inom juridik)

Hur används ordet nedgången

 • "Blekinge backar tre procent medan nedgången i Jönköping och Västmanland är två procent."
 • "Om hennes efterträdare fullföljer går inte att veta, men den riktiga nedgången i Moderaternas opinionssiffror började när Kinberg Batra slog upp dörren till SD i januari."
 • "- Efter en sådan prisutveckling var nedgången väntad, säger Niklas Olsson, minkfarmare i Skara och ordförande i Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund ( SPR )."
 • "Forsätter nedgången kan något bolag välja att lämna och då vet vi av erfarenhet att biljettpriserna går upp och vi får sämre turtäthet."
 • "– Samtidigt ökar Systembolaget försäljning, men den motsvarar inte nedgången från restaurangerna, säger Dan-Magnus Svensson."
 • "Bara i Stockholm och Gävleborgs län har nedgången varit större."
 • "I Sverige föll exporten med hela 18 procent i Sverige jämfört med 2008 och allra värst drabbades Västerbotten där nedgången för varuexport var 45 procent."
 • "I Karlshamn är nedgången störst i hela landet, minus 18 procent."
 • "Enligt passagerarrederiernas förening – som ligger bakom rapporten – beror nedgången på att lågkonjunkturen minskat utbytet med våra grannländer."
 • "Hélène Nordin tror att diskussionen kring Vattenfalls kol kan ha varit en bidragande orsak till nedgången."

Rim på nedgången

Vad betyder nedgången inom sport ?

sliten, uttjänt, sunkig, som har gått ned (försämrats); perfektparticip av gå ned

Möjliga synonymer till nedgången

Diskussion om ordet nedgången