tyken

Adjektiv
regionalt språk
Regionalt väst-Sverige

Synonymer