medelgod

Adjektiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet medelgod

  • "Men i Dalarna kallar bäruppköparen Stefan Forsberg det bara för en medelgod säsong."
  • "Men den förskolan är ju mer granskad än jag ska inte säga någon annan verksamhet, det är en förskola av medelgod kvalitet."
  • "De uppger att standarden på hemmens elanläggningar generellt är ” medelgod ”, men sju procent anser att skicket på anläggningarna dåligt."
  • "Trots det tror han på en medelgod skörd, även om priset per kilo forsätter att sjunka."
  • "Undesökningen visar också att 36 procent av de anställda har medelgod kondition och 31 procent ligger på en hög nivå."
  • "I rapporten beskrivs tillgången på studentbostäder i Linköping, Norrköping, Eskilstuna och Visby som medelgod, vilket betyder att alla studenter under hösten kan räkna med att ha en studentbostad."
  • "Undesökningen visar också att 36 procent av de anställda har medelgod kondition och 31 procent ligger på en hög nivå."
  • "Skogsstyrelsens mål är att älgbetesskadorna på tall i områden med god eller medelgod bonitet * inte ska överstiga fem procent."
  • "Av 1 200 konditionstestade värmlänningar har 36 % dålig kondition, 33 medelgod och 30 har en hög kondition."
  • "Segrare eller medelgod motionär."

Diskussion om ordet medelgod