medelhög

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet medelhög

  • "Enligt Rättsmedicinalverket är mannens risk för återfall i brottslighet ” medelhög ”."
  • "– Han tycker inte att han har någon medelhög risk."
  • "Enligt rättsmedicinalverket är bedömningen av risk för återfall i brottslighet medelhög, vad betyder det?"
  • "Störst ökning nästa år får pensionärer med låg till medelhög inkomst, samt pensionärer med bostadstillägg, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar."
  • "Spridningen i pensionens storlek och även höjningarna är stor och de som får störst procentuell ökning är pensionärer med medelhög eller hög inkomstpension."
  • "För helåret 2014 räknar Astra Zeneca med en låg till medelhög ensiffrig procentuell intäktsminskning i fasta valutakurser."
  • "Astra Zeneca förväntar sig en ” låg till medelhög ensiffrig procentuell minskning av intäkterna i fasta valutakurser under 2014 ”."
  • "Återfallsrisken bedöms vara medelhög med dragning åt hög, så trots hans höga ålder och sviktande hälsa avslår hovrätten, precis som tingsrätten, hans ansökan om att få ett tidsbestämt straff."
  • "Det står därmed klart att Helmer Ljus inte medverkat till att främja sin anpassning till samhället och att det finns en medelhög risk för att Helmer Ljus återfaller i brottslighet av allvarligt slag."
  • "Rättsmedicinalverket har bedömt att risken för att Helmer Ljus ska återfalla i brottslighet, trots sina höga ålder, är medelhög."

Rim på medelhög

Diskussion om ordet medelhög