feminin

[femiˈniːn]
Adjektiv

Synonymer till feminin

Hur uttalas ordet feminin?

[femiˈniːn]

Hur används ordet feminin

  • "Och när man kommer till kulturcentret så möts man av Aina – en ” feminin elektromagnetisk ljudskulptur ” som visar upp sig för besökarna."
  • "Och när man kommer till kulturcentret så möts man av Aina – en ” feminin elektromagnetisk ljudskulptur ” som visar upp sig för besökarna."
  • "Jag är verkligen inte feminin, vilket rollen som Lucia kan anses vara, säger han."
  • "Några tror att det riskerar att skymma de tjejer som har låga betyg, andra är rädda att debatten ska leda till att en kritik växer fram mot att skolan är för feminin och inte passar pojkar."
  • "För feministisk teori, särskilt den franska traditionen som präglas av idén om feminin skrift, så kallad"
  • "Exempelvis planerar man att ändra definitionen av orden ” maskulin ” och ” feminin ”, som idag beskrivs ungefär som ” manlig och energisk ” respektive ” svag och bräcklig ”."
  • "– Janos blir storasystern Jana och Apan Saba blir också en feminin figur ( ... ) Det blir mycket bättre och roligare om det är ungefär lika många män som kvinnor i rollerna, säger han."
  • "De märkbara skillnaderna i de slutgiltigt utvalda ansiktena i studien var att de politiskt konservativa tenderade att välja ansikten föreställande gud som äldre, rikare, med mer maskulina drag och som utstrålade makt, medan de deltagande demokraterna tenderade att välja en bild av gud som yngre, mer feminin och med en kärleksfull utstrålning, och med något mer afro-amerikanskt utseende."
  • "Filmen tar upp de föreställningar om maskulinitet vi matats med hela våra liv och vad det innebär att vara maskulin, feminin, gay eller att låta gay, säger Xavier Dolan."
  • "Kvinnans roll på cirkusen var däremot av mer feminin karaktär, som lindanserskor eller ormtjuserskor."

Vad betyder feminin inom generell ?

som i sitt yttre och/eller sitt beteende påminner om hur man förväntar att en kvinna ska vara

Möjliga synonymer till feminin

Diskussion om ordet feminin