maskulin

[ˈmaskʉliːn, maskʉˈliːn]
maskulinare
maskulinast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till maskulin

Hur uttalas ordet maskulin?

[ˈmaskʉliːn, maskʉˈliːn]

Hur böjs ordet maskulin på svenska?

Komparativ: maskulinare
Superlativ: maskulinast

Hur används ordet maskulin

  • "Använder man AAS bli kroppen mer maskulin."
  • "En maskulin och testosteronstinn miljö som inte erbjuder de bästa förutsättningarna att komma ut som homosexuell i."
  • "Exempelvis planerar man att ändra definitionen av orden ” maskulin ” och ” feminin ”, som idag beskrivs ungefär som ” manlig och energisk ” respektive ” svag och bräcklig ”."
  • "Arbetarlitteratur utan maskulin aura"
  • "” Kraftfull och maskulin ” – så blir den nya Eurovision-scenen"
  • "Rage är en 100 maskulin uppvissning."
  • "– Den handlar om den traditionella dansen som är otroligt könsuppdelad och maskulin på ett sätt, filmen tar också upp kärlek mellan vanliga människor."
  • "Filmen tar upp de föreställningar om maskulinitet vi matats med hela våra liv och vad det innebär att vara maskulin, feminin, gay eller att låta gay, säger Xavier Dolan."
  • "Det var många som upprördes av att en person som de fattat tycke för och som uppfattas som mycket kapabel och maskulin visar sig ligga med män och då kände de sig lite lurade."
  • "En studie av bromerade flamskyddsmedel som gjorts vid universiteten i Örebro och Umeå visar att mänskliga celler påverkas i maskulin riktning av flamskyddsmedel."

Vad betyder maskulin inom biologi ?

som i sitt yttre och/eller sitt beteende påminner om hur man förväntar att en man ska vara

Möjliga synonymer till maskulin

Diskussion om ordet maskulin