hanlig

Adjektiv

Hur används ordet hanlig

  • "Total hanlig kontroll"
  • "Ingen annan djurart har utvecklat en så total hanlig kontroll som sjöhästar och kantnålar."

Diskussion om ordet hanlig