påve

['poːˌve]
påven
påvar
påvarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet påve?

['poːˌve]

Hur böjs ordet påve på svenska?

Obestämd singular: påve
Bestämd singular: påven
Obestämd plural: påvar
Bestämd plural: påvarna

Hur används ordet påve

  • "I slutet av oktober uppträder Fredrikskyrkans goss- och herrkör för påve Franciskus, när han är på besök i Lund."
  • "Fredrikskyrkans goss- och herrkör kommer att sjunga vid påve Franciskus besök i Lund."
  • "Den gamle påven Benedictus den sextonde var den förste påven sedan 1400-talet som avgick frivilligt och nu ska en ny påve väljas."
  • "En ny påve är vald och den Katolska församlingen i Dalarna med över 700 medlemmar har spänt följt påvevalet."
  • "Och för fader Raphael är det mycket viktigt vem som blir ny påve."
  • "Val av påve påverkar på flera håll"
  • "Röken ska vara vit från skorstenen i Sixtinska kapellet om kardinalerna där har enats om vem som ska bli ny påve men ännu så länge är röken svart, så fader Raphael får vänta ett tag till."
  • "Elisabeth Hesselblad, birgitinnunna, blir helgonförklarad av påve Franciscus."
  • "Men efter att den heliga Birgitta helgonförklarades 1391 kommer nu Sverige att få sitt andra helgon sedan påve Franciscus utfärdat ett dekret om att Elizabeth Hesselblad ska få upphöjelsen."
  • "Hon saligförklarades – sista steget före helgonförklaring – av påve Johannes Paulus II 1980."

Rim på påve

Vad betyder påve inom religion ?

w:romersk-katolska kyrkan|romersk-katolska kyrkans högsta ledare

Relaterat till påve

prästerskap

överordnad

Diskussion om ordet påve