riksföreståndare

riksföreståndaren
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet riksföreståndare

  • "Ett par generationer tidigare möter Jöns Bengtsson Oxenstierna, som tidvis lyckades förena sin kyrkliga värdighet med posten som riksföreståndare, under de förvirrade unionsstriderna kring mitten av 1400-talet."

Vad betyder riksföreståndare inom samhälle ?

Riksföreståndare är en temporär eller ställföreträdande statschef i en stat med monarkiskt statsskick. https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksf%C3%B6rest%C3%A5ndare

Relaterat till riksföreståndare

myndighet

överordnad

Diskussion om ordet riksföreståndare