paltry

paltrier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet paltry

  • "he considered the prize too paltry for the lives it must cost"
  • "a paltry wage"

Ordet paltry har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom botanik
allmänt
generell
botanik

Ordet paltry inom allmänt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till paltry

Ordet paltry inom generell

Synonymer till paltry

Ordet paltry inom botanik

Översättningar

Synonymer till paltry

Möjliga synonymer till paltry