dip into

dip into
dipped into
dipped into
Verb

Synonymer till dip into

Ordet dip into har 3 betydelser

  • Inom formell stil
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
formell stil
vardagligt
generell

Ordet dip into inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Möjliga synonymer till dip into (inom formell stil)

Ordet dip into inom vardagligt

Synonymer till dip into (inom vardagligt)

Ordet dip into inom generell

read selectively; read only certain passages from a text

Diskussion om ordet dip into