plump down

plump down
plumped down
plumped down
Verb

Översättningar

Ordet plump down har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom snickeri
generell
snickeri

Vad betyder plump down inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet plump down inom snickeri

Synonymer till plump down (inom snickeri)

Diskussion om ordet plump down