gnarl

gnarl
gnarled
gnarled
Verb

Översättningar

Synonymer till gnarl

Hur används ordet gnarl

  • "The wind has gnarled this old tree"

Ordet gnarl har 3 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom generell
  • Inom medicin
zoologi
generell
medicin

Ordet gnarl inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till gnarl (inom zoologi)

Ordet gnarl inom generell

twist into a state of deformity

Ordet gnarl inom medicin

Synonymer till gnarl (inom medicin)

Diskussion om ordet gnarl

gnarl

gnarls
Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till gnarl (inom medicin)

Hur används ordet gnarl

  • "the old man's fists were two great gnarls"

Möjliga synonymer till gnarl

Diskussion om ordet gnarl