embread

embread
embreaded
embreaded
Verb

Översättningar

Ordet embread har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom norgespec
kemi
norgespec

Ordet embread inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till embread (inom kemi)

Ordet embread inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till embread (inom norgespec)

Diskussion om ordet embread