badness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till badness

Ordet badness har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
ALLMÄNT
generell
ålderdomlig

Vanligast betydelse av ordet badness inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till badness (inom ALLMÄNT)

Ordet badness inom generell

used of the degree of something undesirable e.g. pain or weather

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till badness (inom generell)

Möjliga synonymer till badness (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet badness inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till badness (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till badness (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet badness