malignancy

malignancies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till malignancy

Ordet malignancy har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom medicin
  • Inom generell
ålderdomlig
medicin
generell

Ordet malignancy inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till malignancy (inom ålderdomlig)

Ordet malignancy inom medicin

(medical) a malignant state; progressive and resistant to treatment and tending to cause death

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet malignancy inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till malignancy (inom generell)

Möjliga synonymer till malignancy (inom generell)

Diskussion om ordet malignancy