malignity

Substantiv

Översättningar

Synonymer till malignity

Ordet malignity har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder malignity inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet malignity inom medicin

quality of being disposed to evil; intense ill will

Synonymer till malignity (inom medicin)

Möjliga synonymer till malignity (inom medicin)

Diskussion om ordet malignity