malice

Substantiv

Översättningar

Ordet malice har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
ålderdomlig
generell

Ordet malice inom generell

feeling a need to see other suffer

Synonymer till malice (inom generell)

Uttryck till malice (inom generell)

Möjliga synonymer till malice (inom generell)

Diskussion om ordet malice

  • - 2021-11-14

    ondsinthet