elakartad beskaffenhet

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till elakartad beskaffenhet

Diskussion om ordet elakartad beskaffenhet