reservation

reservations
Substantiv

Hur används ordet reservation

 • "he recommended her without any reservations"

Ordet reservation har 4 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom miljövetenskap
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
utbildning
miljövetenskap
militärväsen
generell

Ordet reservation inom utbildning

Möjliga synonymer till reservation (inom utbildning)

Ordet reservation inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till reservation (inom miljövetenskap)

Ordet reservation inom militärväsen

a district that is reserved for particular purpose

Synonymer till reservation (inom militärväsen)

Ordet reservation inom generell

a statement that limits or restricts some claim

the act of keeping back or setting aside for some future occasion

Synonymer till reservation (inom generell)

Uttryck till reservation (inom generell)

Ord i uttryck för reservation (inom generell)

Diskussion om ordet reservation

reservation

reservationen
reservationer
reservationerna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till reservation (inom generell)

Hur böjs ordet reservation på svenska?

Obestämd singular: reservation
Bestämd singular: reservationen
Obestämd plural: reservationer
Bestämd plural: reservationerna

Hur används ordet reservation

 • "Den nya politiska organisationen antogs, dock med reservation från oppositionen."
 • "Med reservation för ändringar."
 • "Sedan i maj finns också en ny skrivning i betaltjänstlagen som säger att en reservation får endast ske när kunden har godkänt det exakta reservationsbeloppet."
 • "– Med reservation för att sommaren inte är över ännu så sticker inte just denna sommar ut på något sätt vad gäller skador orsakade av åska, säger Marie Eriksson, kommunikationschef."
 • "I en gemensam reservation säger vänstern och socialdemokraterna ” Att avsluta medlemsskapet i Sveriges Ekokommuner utan att ha en plan för ett ambitiösare miljö- och hållbarhetsarbete är anmärkningsvärt."
 • "Det berodde på att de borgerliga partierna inte tog strid för sin reservation."
 • "Valutaförstärkningen innebär, enligt deras bedömning, att ” en kostnad som motiveras av behovet att försäkra sig mot bankernas riskfyllda finansiering belastar svenska skattebetalare ”, skriver Svensson och Ekholm i sin reservation."
 • "Med reservation för att siffrorna kan komma att justeras när den officiella statistiken släpps den 5 maj tycks näringslivets försäljningsvärde överraskande ha ökat."
 • "Men detta skulle medföra betydande risker för Riksbankens balansräkning och eget kapital ”, skriver han i sin reservation."
 • "Resultatet för årets tredje kvartal belastas av en reservation på 900 miljoner kronor för omstruktureringskostnader."

Ordet reservation har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom politik, organisation
ekonomi
politik, organisation

Vad betyder reservation inom ekonomi ?

det att reservera något

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till reservation (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till reservation (inom ekonomi)

Relaterat till reservation (inom ekonomi)

ogillande

motstånd

förbehåll

förkastelse

villkor

fråndragning

förnekelse

Ordet reservation inom politik, organisation

Översättningar (inom politik, organisation)

Engelska

Möjliga synonymer till reservation (inom politik, organisation)

Diskussion om ordet reservation