hole-and-corner

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet hole-and-corner

  • "hole-and-corner intrigue"
  • "a hole-and-corner life in some obscure community - H.G.Wells"

Ordet hole-and-corner har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom litteratur
generell
litteratur

Vad betyder hole-and-corner inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till hole-and-corner (inom generell)

Ordet hole-and-corner inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till hole-and-corner (inom litteratur)

Diskussion om ordet hole-and-corner

hole-and-corner

Adjektiv

Synonymer till hole-and-corner (inom litteratur)

Möjliga synonymer till hole-and-corner

Diskussion om ordet hole-and-corner