impalpable

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till impalpable

Hur används ordet impalpable

  • "an impalpable cloud"
  • "impalpable shadows"
  • "impalpable distinctions"
  • "as impalpable as a dream"
  • "an impalpable pulse"

Vad betyder impalpable inom generell, generell, generell, generell ?

imperceptible to the senses or the mind

not perceptible to the touch

Diskussion om ordet impalpable