unnoticeable

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till unnoticeable

Hur används ordet unnoticeable

  • "an unnoticeable cigarette burn on the carpet"
  • "her clothes were simple and unnoticeable - J.G.Cozzens"

Vad betyder unnoticeable inom generell, generell, generell, generell ?

not noticeable; not drawing attention

Diskussion om ordet unnoticeable