carsey

carseys
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • pub  [ dryck, stadsmiljö ]

Synonymer till carsey

Ordet carsey har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet carsey inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska
  • pub  [ dryck, stadsmiljö ]

Möjliga synonymer till carsey (inom slang)

Ordet carsey inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till carsey (inom generell)

Möjliga synonymer till carsey (inom generell)

Diskussion om ordet carsey