decampment

decampments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till decampment

Ordet decampment har 4 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom militärväsen
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom utbildning
militärväsen
militärväsen
vanliga uttryck
utbildning

Ordet decampment inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till decampment (inom militärväsen)

Ordet decampment inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till decampment (inom militärväsen)

Ordet decampment inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till decampment (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till decampment (inom vanliga uttryck)

Ordet decampment inom utbildning

breaking camp

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till decampment (inom utbildning)

Diskussion om ordet decampment