elopement

elopements
Substantiv

Översättningar

Ordet elopement har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom generell
norgespec
vanliga uttryck
generell

Ordet elopement inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till elopement (inom norgespec)

Ordet elopement inom vanliga uttryck

för att gifta sig

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till elopement (inom vanliga uttryck)

Ordet elopement inom generell

the act of running away with a lover (usually to get married)

Diskussion om ordet elopement