uppbrott

uppbrottet
uppbrott
uppbrotten
Substantiv [t]

Synonymer till uppbrott

Hur böjs ordet uppbrott på svenska?

Obestämd singular: uppbrott
Bestämd singular: uppbrottet
Obestämd plural: uppbrott
Bestämd plural: uppbrotten

Hur används ordet uppbrott

  • "– Vi skapar ju en relation med varje elev och så blir det ett uppbrott."
  • "Under åren har medlemmarna bytts ut och efter ett uppbrott och en återförening står Asta Kask på punkscenen igen."
  • "Trots att det handlar om uppbrott och skilsmässa tycker Jakob att det finns ett kärleksbudskap i pjäsen."
  • "Turnéer, sommarhits, uppbrott, återföreningar och VM-låt."
  • "För tusentals asylsökande som bor på campingar kommer den att leda till nya uppbrott."
  • "– Adoptivbarn är utsatta för många uppbrott."
  • "Nu sker det ytterligare ett uppbrott när de ska bryta anknytningsprocessen med adoptivfamiljen."
  • "I rapporten skriver man att uppbrott bland unga par ofta förklaras med att individen inte sökt tillräckligt bland tillgängliga"
  • "Västersväng bakom uppbrott"
  • "Tar man inte upp dialogen och lyckas föra kommunikationen utåt blir det uppbrott av valutaunionen."

Vad betyder uppbrott inom vardagligt ?

påbörjande av förflyttning

Diskussion om ordet uppbrott