U-boat

U-boats

Substantiv
militärväsen sjöfart

Synonymer