secern

secern
secerned
secerned
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet secern