chute

chutes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till chute

Hur används ordet chute

  • "sloping channel through which things can descend"

Ordet chute har 6 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom zoologi
  • Inom häst
  • Inom gruvdrift
  • Inom vardagligt
  • Inom geografi
teknik
zoologi
häst
gruvdrift
vardagligt
geografi

Ordet chute inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till chute (inom teknik)

Möjliga synonymer till chute (inom teknik)

Ordet chute inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till chute (inom zoologi)

Ordet chute inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till chute (inom häst)

Ordet chute inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Ordet chute inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till chute (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till chute (inom vardagligt)

Ordet chute inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till chute (inom geografi)

Möjliga synonymer till chute (inom geografi)

Diskussion om ordet chute